sportas@rodali.lt

KOMANDOS UGDYMAS
Geros komandos bruožai
 1. Komandos nariai gerai sutaria tarpusavyje
 2. Komandos lyderis turi gerus komunikacinius įgūdžius ir stengiasi vienyti komandą
 3. Komandos nariai noriai bendradarbiauja
 4. Komandoje vyrauja maloni atmosfera
 5. Komandos nariai pasitiki vienas kitu
 6. Komanda ir jos nariai yra pasiruošę rizikuoti ir įveikti sunkumus
 7. Komandos nariai žino kokie yra komandos tikslai bei uždaviniai
 8. Komandos nariai žino savo pareigas komandoje
 9. Komandos nariai žino kaip išsiaiškinti komandos ar jos narių klaidas nieko asmeniškai nekaltinant
 10. Komandai nestinga naujų idėjų
 11. Kiekvienas komandos narys žino, kad jis turi įtakos komandos planams
Komandos ugdymas

Komandos ugdymas yra procesas, kurio metu komanda stebi, analizuoja savo pačios veiksmus ir stengiasi sukurti draugišką, darbingą atmosferą bei pasitikėjimą tarpusavyje. Komandos tikslui pasiekti stengiamasi maksimaliai išnaudoti visų komandos narių galimybes sprendžiant problemas bei didinant užduočių atlikimo efektyvumą.Kiekvieno komandos nario veikla yra tampriai susijusi tarpusavyje ir įtakoja visos komandos rezultatą.


Komandos ugdymas geriausiai vyksta tada, kai:

 • Komandos nariai yra priklausomi tarpusavyje.Komandai tenka atlikti svarbias ir sudėtingas užduotis, kur komandos rezultatai priklauso nuo kiekvieno jos nario atliktų veiksmų.Todėl svarbu, kad būtų tarpusavio pasitikėjimas bei tikėjimas kitų narių sugebėjimu gerai atlikti jiems paskirtas užduotis.
 • Komandos lyderis turi gerus komunikacinius įgūdžius, siekia apjungti komandą ir randa laiko komandos ugdymo užsiėmimams.Yra sudaromos sąlygos visiems komandos nariams pabūti komandos lyderiu ir ją valdyti, kai yra manoma, kad komandos narys jau yra tam pasiruošęs.
 • Kiekvienas komandos narys nori ir gali perduoti savo patyrimą bei žinias, kurios gali būti panaudotos siekiant komandos tikslų.
 • Komandoje vyrauja draugiška atmosfera ir yra atvirai bendraujama tarpusavyje.
 • Kiekvienas komandos narys pasitiki kitais nariais ir tiki, kad kiti komandos nariai turi įgūdžių bei sugebėjimų, galėsiančių padėti komandai.
 • Tiek pati komanda, tiek kiekvienas jos narys yra pasiruošęs rizikuoti ir nuolat tobulina savo sugėjimus bei įgūdžius.
 • Komandai aiškūs jos svarbiausi tikslai.
 • Kiekvienas komandos narys žino savo pareigas komandoje ir yra palaikomas kitų komandos narių.
 • Komandos nariai žino kaip išsiaiškinti komandos ar jos narių klaidas nieko asmeniškai nekaltinant, todėl komanda gali mokintis iš savo pačios klaidų.
 • Komandos pastangos yra nukreiptos jos tikslams pasiekti .Nuolat daromas komandos įvertinimas leidžia komandos nariams pamatyti jos tobulėjimą bei vystymąsi.
 • Komandai nestinga naujų idėjų.Komandos nariai ne tik kupini idėjų, bet sugeba jomis sudominti ir į savo veiklą įtraukti pašalinius žmones.
 • Kiekvienas komandos narys žino, kad turi įtakos komandos planams.Pasitikėjimas kitais, kolektyvinis problemų sprendimas leidžia atvirai bendrauti komandos nariams tarpusavyje.
RODALI sporto klubas
VĮ "Parasportas" Ožeskienes 4-2, Kaunas 3000, Lietuva, tel.: +370 (698) 36598,+370 (686) 33966, fax:+370 (37) 407991 sportas@rodali.lt