sportas@rodali.lt

KOMANDOS EFEKTYVUMAS
Komandos nariai ir jos lyderis

Yra keli būdai kaip komandos lyderis gali sukurti gerą atmosferą komandoje.Vienas iš jų yra komandos vizijos kūrimas kartu su visa komanda: kokia tai bus komanda? kokie jos tikslai bei uždaviniai? ko ji sieka? Sukūrus komandos viziją reikia nuolat ją priminti komandos nariams, kad šie nepamirštų , ką jų komanda yra užsibrėžusi padaryti.
Esant galimybėms, komandos lyderis turėtų dalyvauti arba bent jau įtakoti komandos narių atrinkimą.Komandos narių atranka turėtų būti daroma atsižvelgiant į žmonių norą dirbti komandoje bei į tai kokius sugebėjimus, žinias, patirtį ir technines galimybes jie gali pasiūlyti komandai.

Komandos lyderio darbas yra padėti komandai tobulėti, įdiegti tuos veikimo principus, kurie padėtų komandai pasiekti geriausius rezultatus.Komandos lyderis komandos ugdymo procese turėtų sukurti kriterijus, pagal kuriuos būtų vykdomi komandos įvertinimai bei supažindinti komandos narius su atlyginimo už geros veiklos rezultatus sistema.

Komandos lyderis yra tarpininkas tarp komandos ir aukštesnės valdžios.Jis gauna nurodymus iš aukštesnės valžios ir turi būti užsitarnavęs jų pasitikėjimą bei paramą vykdant savo komandos programą.

Komandos nariai turi suprasti, kad jų komandos sėkmė priklauso nuo to, kaip jie sugebės pasinaudoti jiems teikiama parama.

Komandos lyderis turi skatinti komandos narių tobulėjimą ir netgi leisti kitiems komandos nariams, kurie yra tam pasirengę, tapti laikinu komandos lyderiu.

Komandos lyderis turi būti teisingas, komandos nariai juo pasitiki, pripažįsta jį kaip asmenį, priimantį galutinį sprendimą, dirbantį su aukštesnėmis valžios institucijomis ir duodantį tiesioginius nurodymus komandai reikalui esant.

Tik komandos nariams dirbant kartu komandos labui, pasitikint vienas kitu bei palaikant vienas kitą bus galima pasiekti norimus rezultatus.Be abejo, visa tai yra pasiekiama sunkiu bendru komandiniu darbu.Komandos nariai išmoksta gerbti ir vertinti vienas kitą .Komanda susikuria savo darbo metodus, kuri leidžia pasiekti geriausius rezultatus.

Komandos efektyvumas

Kiekvienas iš mūsų gali nustatyti kaip gerai komandos nariai sugeba dirbti tarpusavyje pagal šiuos požymius:

  • Komandos tikslai yra nustatyti visų komandos narių kartu .Kiekvienas komandos narys jiems pritaria bei nori juos įgyvendinti.
  • Kiekvienas komandos narys aktyviai dalyvauja komandos veikloje.Komandos nariai yra pasiskirtę pareigomis , kurias stengiasi atlikti gerai, kad būtų pasiekti komandos nusistatyti tikslai.
  • Kiekvienas komandos narys išsako savo nuomonę, įvertina komandos darbą.Taip yra išsiaiškinami komandos narių jausmai bei norai.
  • Sprendimų priėmimas komandoje yra procesas, kurio metu gali dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę kiekvienas komandos narys.
  • Komandoje gali kilti konfliktų.Kiekvienas komandos narys gali turėti neigiamų emocijų ar nesutikti su kitų narių nuomone, bet komanda turi sugebėti išspręsti šiuos konfliktus.
  • Komandos narių sugebėjimai, įgūdžiai, žinios bei patirtis yra žinomi komandai ir naudojami pagal poreikius.
  • Komandoje yra skatinamas kūrybingumas bei rizika.Komandos nariams ar komandai padarius klaidas iš jų mokomasi, bet nėra baudžiama.
RODALI sporto klubas
VĮ "Parasportas" Ožeskienes 4-2, Kaunas 3000, Lietuva, tel.: +370 (698) 36598,+370 (686) 33966, fax:+370 (37) 407991 sportas@rodali.lt